Adeziune

Pentru înscrierea în rândul membrilor Asociației Accentul Circumflex Bacău trebuie să completați adeziunea (descarcă), să achitați taxa de înscriere de 50 lei în contul deschis pe numele Asociatiei la Banca Transilvania, Sucursala Bacău, IBAN:  RO76BTRLRONCRT0490226201 și să trimiteți adeziunea și dovada de plată via email sau poștă/curierat. Prin completarea adeziunii se consideră că ați luat la cunoştinţă prevederile Statutului Asociaţiei Accentul Circumflex Bacău, declarați că sunteți pe deplin de acord cu acesta și veți anunţa orice modificare privind datele personale, adresa de contact şi numărul de telefon. Completează cererea de adeziune(descarcă pdf)! 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

La completarea cerereii de adeziune se vor completa următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele; domiciliul; data și locul nașterii; naționalitate; act de identitate (serie și număr); telefon; email; profesia/ ocupația; domeniul în care poți activa.

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental pentru Asociația Accentul Circumflex Bacău, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.